MEROMORF PRESS

 
Nieuws

15 januari 2018: Tweede druk “Over groei en vorm” verschijnt over ruim een week

5 december 2017: Boekbespreking “Over groei en vorm” in Nieuw Archief voor Wiskunde door Nicolaos Starreveld

4 december 2017: Nog vijf dagen bubble, belge, bleb tentoonstelling in Dundee

3 november 2017: Boekbespreking “Het leven in al zijn vormen” in de Artsenkrant door Geerdt Magiels

24 oktober 2017 tot 7 januari 2018: Tentoonstelling `Bio-inspired Art and Architecture. 100 years of D’Arcy Thompson’s Book On Growth and Form’ in Bijzondere Collecties, UvA, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam.

23 augustus 2017: Less than two months until the scientific workshop “On Growth and Form” in the Lorentz center, Leiden, NL


Meer nieuws


Find us on Twitter